Photosessions

FOTO URMA will be in Siegerschau in Norwegen 21-23 Juli

Siegerschau in Schweden 27-3o Juli 

Ipo Schweden 4-6 August

2017-08-31 - 2017-09-03 Siegerschau in Ulm

 

FOTO URMA will be in Germany the following weekends

2017-08-31 - 2017-09-03 Siegerschau in Ulm

**